Kontakt

email:

info@e-energie.cz

Slovníček pojmů

C

 • cena energie

 • Č

 • ČOM

 • D

 • datum platnosti smlouvy

 • datum účinnosti smlouvy

 • distributor

 • dodavatel

 • DPI (Dodavatel poslední instance)

 • E

 • EAN – identifikační kód pro odběrná místa s elektřinou

 • EIC kód - (Energetický identifikační kód)

 • ERÚ (Energetický regulační úřad)

 • K

 • KZ (koncový zákazník)

 • L

 • liberalizace trhu

 • M

 • maloodběr elektřiny - domácnosti

 • maloodběr elektřiny - podnikatelé

 • měřidlo

 • N

 • neoprávněný odběr

 • O

 • odečet

 • objemový koeficient

 • OM

 • odečet plynoměru nebo elektroměru

 • OTE (Operátor trhu s energiemi)

 • OZ

 • P

 • PDS

 • S

 • samoodečet

 • smlouva o připojení k distribuční soustavě

 • smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

 • smlouva o sdružených službách dodávky plynu

 • spalné teplo

 • V

 • VOP

 • výpovědní doba

 • Z

 • zemní plyn

 • změna dodavatele

 • Aktuality